MAMA on air

#29 Přirozený porod v porodnici

May 29, 2020 Elite Bloggers Podcasts
MAMA on air
#29 Přirozený porod v porodnici
Chapters
MAMA on air
#29 Přirozený porod v porodnici
May 29, 2020
Elite Bloggers Podcasts

Co je důležité pro to, aby porod v porodnici probíhal přirozeně? Podle mě, je esenciální dodržet určitá pravidla…a o těch mluvím v dnešní epizodě.

Na instagramu jsem jako  @mamaonair_cz.

Show Notes

Co je důležité pro to, aby porod v porodnici probíhal přirozeně? Podle mě, je esenciální dodržet určitá pravidla…a o těch mluvím v dnešní epizodě.

Na instagramu jsem jako  @mamaonair_cz.